ORARI.png
 
 

LUNEDI

8 • 9:15

Ashtanga

10 • 11:15

Hatha Raja

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:15 • 18:15

Japa Mantra

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:00

Prana Nidra

MARTEDI

8 • 9:15

Hatha Raja

10 • 11:15

Yoga Wheel

11:30 • 12:15

Free Meditation

17 • 18:15

Yoga+Barre

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20 • 21:15

Yoga Wheel

MERCOLEDI

8 • 9:15

Hatha Raja

10 • 11:15

Yoga Ristorativo

11:30 • 12:15

Free Meditation

17 • 18:15

Yoga Soave

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:15

Yoga Ristorativo

GIOVEDI

8 • 9:15

Hatha Raja

10 • 11:15

Yoga Wheel

11:30 • 12:15

Free Meditation

17 • 18:15

Yoga+Barre

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20 • 21:15

Yoga Wheel

VENERDI

8 • 9:15

Ashtanga

10 • 11:15

Hatha Raja

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:15 • 18:15

Japa Mantra

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:00

Prana Nidra

SABATO

11 • 13

Maha Sadhana